โครงการ/กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:46:30
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วันแม่แห่งชาติ
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
ระหว่างวันที่ :
12/08/2020 - 12/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายบุญลพ ปันทะยม

รูปภาพกิจกรรม