โครงการ/กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11:37:35
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
หน่วยงาน :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถานที่ :
โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ :
29/08/2020 - 31/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายบุญลพ ปันทะยม

รูปภาพกิจกรรม