โครงการ/กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:01:25
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
ระหว่างวันที่ :
14/05/2020 - 14/05/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวัลภา สุธาพจน์

รูปภาพกิจกรรม