โครงการ/กิจกรรม การสอนออนไลน์(covid-19)

การสอนออนไลน์(covid-19)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:04:46
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การสอนออนไลน์(covid-19)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
ระหว่างวันที่ :
18/05/2020 - 30/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายบุญลพ ปันทะยม

รูปภาพกิจกรรม