โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:52:31
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา
หน่วยงาน :
เทศบาลตำบลม่วงยาย
สถานที่ :
วัดท่วงแก้ว วัดยาย
ระหว่างวันที่ :
02/07/2020 - 03/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายบุญลพ ปันทะยม

รูปภาพกิจกรรม