โครงการ/กิจกรรม การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T - 2)

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T - 2)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 19:40:17
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T - 2)
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สถานที่ :
ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ระหว่างวันที่ :
10/10/2020 - 11/10/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเดชาวุฒิ อินเทพ

รูปภาพกิจกรรม