ข้อมูลโรงเรียน บ้านม่วงยาย

บ้านม่วงยาย

บ้านม่วงยาย ม.ย.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banmuangyai

เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 3 บ้านม่วง
ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 080-882-9491

เบอร์โทรศัพท์ : 080-882-9491

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://banmuangyai.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านม่วงยาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านม่วงยาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 7 8
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 4 11 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 8 6 14 1
ป.3 16 5 21 1
ป.4 2 6 8 1
ป.5 10 8 18 1
ป.6 6 7 13 1
อ.1 8 9 17 1
อ.2 5 9 14 1
อ.3 7 5 12 1
รวม 69 65 134 9