โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:31:39
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สถานที่ :
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ระหว่างวันที่ :
27/06/2020 - 29/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวัลภา สุธาพจน์

รูปภาพกิจกรรม