โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการส่งเสริม EF เด็กปฐมวัยในพื้นที่ (ครู ข)ระดับอำเภอ

รายงานผลการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการส่งเสริม EF เด็กปฐมวัยในพื้นที่ (ครู ข)ระดับอำเภอ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 22:57:47
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรกระบวนการส่งเสริม EF เด็กปฐมวัยในพื้นที่ (ครู ข)ระดับอำเภอ
หน่วยงาน :
โรงพยาบาลเวียงแก่น, เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น
สถานที่ :
ห้องประชุมอำเภอเวียงแก่น
ระหว่างวันที่ :
09/06/2020 - 10/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสายรุ้ง เหล็กแปง

รูปภาพกิจกรรม