โครงการ/กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:30:55
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
สถานที่ :
ห้องประชุมศูนย์พัฒนาข้าราชการครู อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
08/08/2020 - 08/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายบุญลพ ปันทะยม

รูปภาพกิจกรรม