โครงการ/กิจกรรม อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ

อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:39:52
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ
หน่วยงาน :
สสวท.
สถานที่ :
ที่บ้าน,โรงเรียน(ออนไลน์)
ระหว่างวันที่ :
01/05/2020 - 31/05/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวัลภา สุธาพจน์

รูปภาพกิจกรรม