โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 21:16:04
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สถานที่ :
ออนไลน์
ระหว่างวันที่ :
16/11/2020 - 30/11/2020
รายละเอียด :

https://drive.google.com/file/d/1nrvFRyrg491ZRPMYdwCevg_bTL286TLN/view?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเดชาวุฒิ อินเทพ

รูปภาพกิจกรรม