โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.3

กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 24 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 20:29:15
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.3
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
ระหว่างวันที่ :
25/06/2020 - 16/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวัลภา สุธาพจน์

รูปภาพกิจกรรม