Latest News57040138

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านม่วงยายเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรมตามโครงการ D.A.R.E. ซึ่งมี สิบตำรวจโท ทัตพงศ์  ทาแกง  ตำแหน่ง   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่นเข้าทำการสอน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดนักเรียน

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments