ข้อมูลทั่วไป

Tabs

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1057120568

รหัส Smis 8 หลัก :

  57040138

รหัส Obec 6 หลัก :

  120568

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  บ้านม่วงยาย

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  Banmuangyai Primary School

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่วงยาย

ตำบล :

  ม่วงยาย

อำเภอ :

  เวียงแก่น

จังหวัด :

  เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ :

  57310

โทรศัพท์ :

  0-5360-8230

โทรสาร :

  0-5360-8230

ระดับที่เปิดสอน :

 อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  12 มกราคม 2519

อีเมล์ :

  banmuangyai@hotmail.com

เว็บไซต์ :

  http://www.banmuangyai.ac.th

Facebook :

  

กลุ่มโรงเรียน :

  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  ม่วงยาย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   

  90 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   

  1 กม.