ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านม่วงยาย

เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 3 บ้านม่วง

ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 080-882-9491

Banmuangyaischool@gmail.com

เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 3 บ้านม่วง

ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00